© 2017 Gefle Studentkår. 

Stenhammarsvägen 15
802 67 Gävle