Dokument

Här finns viktiga dokument för dig som vill veta mer om hur Gefle Studentkår

arbetar och vilka policys som finns m.m.

Studentärenderapport

VT18-VT19

HT16-HT17

VT15-VT16

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

Kårexpeditionens öppettider:

Tisdagar 10-13

Onsdagar 12-15

Kontakta oss vid frågor

  • Facebook
  • Instagram