KÅRFULLMÄKTIGE 

Kårfullmäktige (kallas även FUM) är Gefle Studentkårs högst beslutande organ. FUM beslutar om hela Gefle Studentkårs verksamhet och har möten ca 7 gånger per år. Kårfullmäktiges sammanträden är öppna för alla medlemmar. Till kårfullmäktige kan du som medlem skicka motioner där du har ett förslag på något som ska förändras i organisationen och verksamheten. 

Alla medlemmar i Gefle Studentkår har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt under fullmäktiges möten (Undantaget 2.6 och studerande på uppdragsutbildning). Meddela oss gärna innan mötet på org.sekr@geflestudentkar.se om du tänkt att närvara. 


Beslut tas endast av listorna. 

THE STUDENT UNION COUNCIL

FUM sammanträder:

Klockan

Sal 

Dagordning

 

-

KÅRFULLMÄKTIGES LEDAMÖTER

(7 mandat)
Fokusfråga: Hårdare granskning av kvalité på lärare och föreläsare

Lova Lindman

Agnes Nyberg

Jesper Goldkuhl

Hannah Björk

Ester Olsson

Anton Molander

Amanda Andersson

Gavlecon

Gefleteknologerna

(6 mandat)
Fokusfråga: Levande studentliv för alla studenter

Emelie Carlström
Felicia Broström

Mia Johansson

Roger Larsson

Oscar Carlsson

Karin Eriksson

Kårexpeditionens öppettider

Måndag & tisdag: 10-13

Onsdag & torsdag: 12-15

Fredag: Stängt

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

  • Facebook
  • Instagram