Fusk, plagiat och disciplinnämnden

Fusk

Användning av otillåtna hjälpmedel under en salstenta. Detta kan vara att en har mobilen i fickan eller att den ligger i endast ljudlöst läge/flygplansläge i väskan/jackan. Mobilen ska vara helt avslagen och

ligga i väskan/jackan vid utsätt ställe för

upphängning av ytterkläder.

Detta kan vara lätt att missa, så se till att vara på

plats i tid, så en hinner tänka på såna detaljer.

 

Se även till att ha kolla på vad som är tillåtna hjälpmedel under tentan, så som miniräknare

och kurslitteratur.

Plagiat

Plagiat är när en student har kopierat en text rätt av
och säger att det är hens egen text, inte formulerat om information från kurslitteraturen eller annan text tillräckligt mycket med sina egna ord, glömt referera
till litteraturen eller glömt tagit bort inklistrade stycken i sin text från litteraturen.


Ett tips: kopiera inte in texter i dokumentet som kommer inlämnas! Läs texten och använd dina egna ord för att svara på frågorna i tentan. Går det inte att formulera om tillräckligt mycket, citera ordagrant
från litteraturen.
Se även till att få in referenserna i dokumentet direkt,
då det är otroligt lätt hänt att detta glöms bort.

Disciplinnämnden

Studenter som har gjort fusk- eller plagiatförsök, eller orsakat störningsmoment vid föreläsningar, salstentor eller i biblioteket, anmäls till disciplinnämnden.

Studenter som gjort något av detta blir då anmäld till disciplinnämnden, där det utreds om studenten har fuskat, plagierat eller stört ordningen i lärosalarna och om/vad för straff studenten får.

 

Arbetsgången vid en anmälan ser, exempelvis, ut som följande:

  • Lärare/examinator anmäler misstanke om plagiat.

  • Utredare (delegerat från rektor) hör studenten om ärendet, där studenten får berätta sin sida av händelsen.

  • Rektor tillsammans med lagfaren ledamot går igenom ärendet för att antingen avskriva, varna eller skicka ärendet vidare till disciplinnämnden.

  • Studenten kallas till nämndens sammanträde, där hen får en sista chans att tillägga något och nämnden kan ställa frågor direkt till studenten. Efter detta får studenten lämna salen och nämnden pratar ihop sig för att bestämma om ärendet ska avskrivas, studenten tilldelas en varning eller studenten blir avstängd under en period. Avstängningen kan vara 4 veckor och ända upp till 6 månader. Studenten kan ta med studentombudet till sammanträdet som stöd.

  • Beslutet skickas ut till studenten via brev.

 

Vid avstängning, gäller det från datumet som nämnden hade sammanträde. Under tiden som studenten är avstängd, får hen inte delta på lektioner eller obligatoriska moment, inte lämna in uppgifter eller delta på en tenta. Studentens konton till skolan blir tillfälligt nedstängda och öppnas igen när avstängningen är slut. Ansvariga vid studentens program får reda på att studenten är avstängd.


Studenten får hålla på med egna studier under avstängningen för att inte halka efter.
Studenten ska även själv se till att hen blir registrerad på kurser som börjat under avstängningen och detta kan en göra via sin akademis kansli.