Expeditionen
Studentinflytande_-_20190404_-_annasällb

I kårexpeditionen kan vi hjälpa dig med många olika saker. På plats finns vår organisationssekreterare, studentombud, ordförande, vice ordförande och studiesocialt ansvarig.​​ Här kan du betala ditt kårmedlemskap och såklart ställa frågor som rör medlemskapet eller vår organisation.

​​

Kårexpeditionen finns på baksidan av hus 91, Midgård. Det är samma hus som restaurangen Markan, mittemot stora skolbyggnaden men vår entré finns på andra sidan av byggnaden.

Campuskarta_Kårexpeditionen.jpg