Röstningen är avslutad! Valresultatet publiceras här inom kort.

 

Kårvalet pågick mellan 29-31 mars och då kunde alla medlemmar rösta i valet till fullmäktige.

 
VAD ÄR KÅRFULLMÄKTIGE?
 
Jo, kårfullmäktige är Gefle Studentkårs högst beslutande organ. Kårfullmäktige ser över kårstyrelsens verksamhet och arbete. De påverkar helt enkelt vad kåren ska arbeta med under verksamhetsåret! Att sitta i kårfullmäktige innebär en hel del ansvar och är en oerhört viktig uppgift. Då kåren inte har ett årsmöte varje avslutat verksamhetsår, så träffas istället kårfullmäktige ca 2-3 gånger per termin för att fylla den funktionen som ett årsmöte skulle ha gjort.

LISTOR TILL KÅRFULLMÄKTIGE
Gefleteknologerna
Fokusfråga: Förbättrad digital undervisning
 1.  Moa Kolvereid
 2.  Julia Brodén
 3.  Mia Johansson
 4.  Felicia Broström
 5.  Felix Bergsman
 6.  Sanna Bokedal
gtech_LOGO_COLOR.png
Gavlecon
Fokusfråga: Hårdare granskning av de nu digitala föreläsningarna
 1.  Ia Eek
 2.  Ludwig Gustafsson
 3.  Emma Söderqvist
 4.  Cecilia Björklund
 5.  Felix Pettersson
 6.  Alexander Persson
 7.  Thomas Diös
SJÄLVA KÅRVALET:


I kårvalet röstar medlemmar på vilka de vill ska sitta i kårfullmäktige. För att vara röstberättigad som medlem måste du finnas med i röstlängden vilket innebär att du måste ha betalat ditt kårmedlemskap. 

Har du frågor angående kårvalet? Maila till kontakt@geflestudentkar.se