Om oss
Om oss
Det är ibland svårt att veta vad en studentkår gör. Vårt huvuduppdrag är att se till att din och dina medstudenters åsikter förs fram och att vi granskar lärosätet för att se till att du får en bra utbildning av hög kvalitet. Kåren arbetar även med frågor som påverkar din studietid, bland annat arbetsmiljö, studentbostäder och aktiviteter som förgyller studietiden. 

Det innebär bland annat att att kåren med sina utsedda studentrepresentanter finns representerade i nämnder och råd på Högskolan i Gävle och att vi är med där beslut tas.

Det finns flera olika sätt att engagera sig ideellt i Gefle Studentkår, från att vara studentrepresentant, med i kårstyrelsen eller genom att jobba heltid hos oss!

Organisationens uppbyggnad.jpg

Fullmäktige (FUM)

Kårfullmäktige (kallas även FUM) är Gefle Studentkårs högst beslutande organ. FUM beslutar om hela Gefle Studentkårs verksamhet och har möten ca 7 gånger per år. Kårfullmäktiges sammanträden är öppna för alla medlemmar. Till kårfullmäktige kan du som medlem skicka motioner där du har ett förslag på något som ska förändras i organisationen och verksamheten.

 

Kårfullmäktige består av femton mandat som fördelas mellan de listor som kårens medlemmar röstat in i det s.k. kårvalet. FUM är kårens högst beslutande organ och de röstar igenom bl.a. budget och verksamhetsplan. Det är FUM som gör alla personval till kårstyrelsen och de väljer även in kårens revisorer samt valnämnd. 

Alla medlemmar i Gefle Studentkår har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt under fullmäktiges möten (Undantaget 2.6 och studerande på uppdragsutbildning). Meddela oss gärna innan mötet på org.sekr@geflestudentkar.se om du tänkt att närvara. 


Beslut tas endast av listorna. 

Kårstyrelsen (KST)

Kårstyrelsen är Gefle Studentkårs näst högst beslutande organ. De sköter kårens fortlöpande verksamhet och ekonomi. Kårstyrelsen består av medlemmar i Gefle Studentkår.

Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, evenemangsansvarig samt minst 2 och max 8 ledamöter. Styrelsens storlek bestäms årligen av fullmäktige. Mellan fullmäktiges sammanträden är kårstyrelsen det högst beslutande organet.

Klubbmästeriet (KM)

Klubbmästeriet består av personer från flera olika föreningar som hjälper vår Evenemangsansvarige med olika event. Det är Klubbmästeriet som roddar allting inför varje Club Kåren-kväll och är även delvis de som arbetar under kvällen.

De är bland annat entrévärdar, ansvariga över barerna, DJs och personalansvariga. Utan Klubbmästeri - inga roliga event!