Studentombudet

Till Studentombudet kan alla studenter vända sig för råd och tips om vad som står i olika lagar, regler och riktlinjer som rör studierna och studietiden. Studentombudet svarar också på frågor om studenters rättigheter och skyldigheter kopplat till utbildningen samt studenters arbetsmiljö.
Inget medlemskap krävs för att få hjälp av studentombudet.

 

Du kan vända dig till studentombudet om du hamnat i en situation på Högskolan som du av olika anledningar vill ha hjälp med. Du kanske känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, högskolans administration eller du kanske helt enkelt vill förbättra något med din utbildning.
 

Studentombudet kan finnas med som stöd vid möten och samtal med inblandade personer och arbetar utifrån studentens perspektiv. Studentombudet bistår dig under hela processen fram tills ärendet avslutas och målet är alltid att du ska vara nöjd med den lösning som du och studentombudet gemensamt arbetat fram.

Fredrika Wolff

STUDENTOMBUD

________

Kårexpeditionens öppettider

Måndag & tisdag: 10-13

Onsdag & torsdag: 12-15

Fredag: Stängt

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

  • Facebook
  • Instagram