PHADDER / FOGDE

Som phadder eller fogde har du ansvar för de nya studenterna. 

Du ser till att de får ett bra första intryck av livet som student, av Högskolan i Gävle och kanske av Gävle som stad.

Samtliga phaddrar och fogdar behöver genomgå en utbildning för att få vara med under Insparken 

Kommande utbildningstillfällen:

19 augusti 2019

17 augusti 2020

16 augusti 2021

15 augusti 2022

Utbildningen består av en heldagsutbildning med delar som akut omhändertagande, alkohol och drogers påverkan och vikten av lika behandling. 

Utöver detta har samtliga phaddrar och fogdar skrivit på ett Insparksavtal. Avtalet innebär bland annat att en phadder eller fogde inte får:

  • kränka någon

  • göra sexuella närmanden

  • exkludera någon

  • bli för berusad

Vill du veta vad som exakt står i Insparksavtalet?