STIPENDIUM

Som student kan det ibland bli tomt i plånboken. Vilken tur då att det går att söka en massa stipendium. Här nedan listar vi ett urval av stipendium som du som student kan ansöka om

Mälardalsrådets stipendium

Studenter eller studentföreningar som har bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion! 
 

Om Mälardalsrådet och stipendiet

Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd samverkansorganisation för 60 kommuner och 9 regioner runt om i Stockholm-Mälarregionen. Vi driver våra medlemmars frågor för konkreta resultat inom bland annat infrastruktur och kompetensförsörjning. Mälardalsrådet jobbar för att utveckla det storregionala samarbetet över region- och partigränser för en konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar Stockholm-Mälarregion.  
Mälardalsrådet kommer under 2020 att dela ut stipendium till minne av en bortgången medarbetare, Nicke Grundberg, som var djupt engagerad i att utveckla Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. 
Värde och kriterier  Stipendiets värde är totalt 50 000 kr.  

 

Stipendiet kommer att delas ut till studenter eller studentföreningar som har bidragit till Stockholm-Mälarregionens utveckling som kunskapsregion genom exempelvis: 

 • Studieprestationer och forskning: examensarbeten eller rapporter

 • Utbildning eller andra kunskapshöjande insatser som har bidragit till kunskap och erfarenhetsutbyte.

Exempelvis projekt eller mötesplatser som syftar till att öka samarbeten mellan olika typer av aktörer och/eller individer i Stockholm-Mälarregionen.  
 
Både enskilda individer och en grupp av studenter i exempelvis en studentförening kan nomineras.  
För att kunna vara aktuell för stipendiet måste den nominerade vara inskriven student på, eller som förening tillhöra, ett lärosäte i något av de nio länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland, Sörmland, Dalarna och Gotland.  

 
Efter avslutad nomineringsprocess väljer juryn ut mottagare av stipendiet.Utdelning av stipendiet kommer att ske vid Mälardalsrådets storregionala konferens Mälartinget som hålls den 7-8 maj i Eskilstuna. 

 

Nomineringsförfarande För att nominera dig själv eller någon annan vänligen besvara nedanstående frågor och skicka in via e-post till kansliet@malardalsradet.se senast den 8 april 2020.  
Kontaktuppgifter till dig som nominerar:

 • Namn

 • E-post

 • Tel 

  
Nominering 

 • Vem eller vilka bör erhålla stipendiet?

 • Namn

 • Lärosäte

 • Program och nivå (ex kandidat)

 • Kort beskrivning av mottagaren/mottagarna Beskriv varför du tycker att mottagaren bör få ta emot stipendiet (Vilken typ av insatser, projekt, eller prestationer har genomförts?)  

Bifoga gärna dokument eller länkar som kan styrka nomineringen.

ANNA LISA DETLOW-BERGS STIPENDIUM

Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond utdelar varje år ett eller flera stipendier till studerande eller forskarstuderande vid Högskolan i Gävle. Stipendiebeloppet varierar beroende av den årliga avkastningen. Stipendiets syfte är att främja vidareutbildning inom vårdyrket för personer med sjuksköterskeexamen/specialistsjuksköterskeexamen från Högskolan i Gävle eller från tidigare Vårdhögskolan i Gävle eller Sjuksköterskeskolan i Gävle.

Stipendiet utgör en belöning för en utmärkt studieprestation. Företräde ges till studerande med vårdvetenskap/omvårdnad som huvudämne. Studerande med medicinsk, pedagogisk eller administrativ inriktning på studierna har också möjlighet att söka. Vid bedömning läggs vikt vid relevans för vårdyrket och dess utveckling. Stipendiet kan erhållas en gång på avancerad nivå och en gång på forskarnivå. Stipendiet delas ut vid en ceremoni vid Akademin för hälsa och arbetsliv.
Ansökningar ska vara Högskolan i Gävle tillhanda senast 1 oktober varje år. Ansökan ska skickas via mail till registrator på följande adress: registrator@hig.se

 

Se följande länk för mer information: https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Jobb-och-karriar/Stipendier /Stipendier-for-Hogskolans-studenter/Anna-Lisa-Detlow-Bergs- stipendiefond.html

Kårexpeditionens öppettider

Måndag & tisdag: 10-13

Onsdag & torsdag: 12-15

Fredag: Stängt

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

 • Facebook
 • Instagram