Studentärenderapport

Studentärenderapporten skrivs av studentombudet och gäller för tre terminer.
I denna rapport sammanställs statistik över alla ärenden ombudet har fått in under tidsperioden som rapporten gäller för. Statistiken täcker vilken sorts ärenden som kommit in, antalet ärenden och vilken akademi ärendena rört. 

Som student är en helt anonym i rapporten samt i ärendedokumentationen.

Har du som student stött på ett problem, men löst det själv, rapportera gärna detta till studentombudet, så det kommer med i statistiken!

Kårexpeditionens öppettider

Måndag & tisdag: 10-13

Onsdag & torsdag: 12-15

Fredag: Stängt

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

  • Facebook
  • Instagram