STUDENTINFLYTANDE

Du som student kan vara med och påverka din studiemiljö och din utbildning genom att bli medlem i Gefle studentkår, besvara kursvärderingar och/eller genom att bli studentrepresentant. Ta chansen att engagera dig under din studietid!

 

Studentinflytande är viktigt!

Du som student vid Högskolan i Gävle har ett stort inflytande över den egna utbildningen. Detta är en självklarhet för högskolan såväl som en rättighet för alla studenter. Ett starkt studentinflytande är inte bara viktigt för Högskolan i Gävle och den enskilde studenten utan även för utbildningens utveckling och kvalitet.

VAD KAN JAG GÖRA?

  • Gör alltid kursvärderingen efter avslutad kurs. Där får du möjlighet att tycka till om vad som varit bra och vad som kan bli bättre.

  • Bli medlen i Gefle Studentkår och bidra genom ditt medlemskap till en aktiv studiebevakning, både i utbildnings- och studiesociala frågor. Du kan också engagera dig i studentkåren.

  • Bli studentrepresentant i något av Högskolans alla organ och råd. Att vara studentrepresentant är inte bara meriterande och ger erfarenhet, det bidrar även till ett utökat kontaktnät. Dessutom skapar det inflytande och delaktighet i den egna studiesituationen.

 

VAD GÖR HÖGSKOLAN?

Utbildningsfrågor behandlas på alla nivåer inom högskolan och studentrepresentanter finns med i alla de organ och råd där utbildningsfrågor behandlas. Det finns, utöver de högskoleövergripande råden, utbildningsråd knutna till de olika utbildningsprogrammen som finns vid högskolan. Där behandlas frågor kring just din utbildning.

Lista på högskolans olika organ och råd

 

VAD GÖR STUDENTKÅREN?

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter och har en ordförande och en vice ordförande som arbetar med studentinflytande på heltid. Det är även Gefle Studentkår som beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans organ och råd.

 

VAD SÄGER LAGEN OM STUDENTINFLYTANDE?

Som student har du rätt att utöva inflytande över utbildningen. Lärosätet ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen

(HL 1 kap. 4a §). Studenter har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation

(HL 2 kap. 7 §).

Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna. Vid Högskolan i Gävle finns Gefle Studentkår som genom beslut i högskolestyrelsen erhållit kårstatus. Det är därmed Gefle Studentkår som utser studentrepresentanter.