Studentombud

Till Studentombudet kan alla studenter vända sig för råd och tips om vad som står i olika lagar, regler och riktlinjer som rör studierna och studietiden. Studentombudet svarar också på frågor om studenters rättigheter och skyldigheter kopplat till utbildningen samt studenters arbetsmiljö.
Inget medlemskap krävs för att få hjälp av studentombudet.
 

Du kan vända dig till studentombudet om du hamnat i en situation på Högskolan som du av olika anledningar vill ha hjälp med. Du kanske känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, högskolans administration eller du kanske helt enkelt vill förbättra något med din utbildning.
 

Studentombudet kan finnas med som stöd vid möten och samtal med inblandade personer och arbetar utifrån studentens perspektiv. Studentombudet bistår dig under hela processen fram tills ärendet avslutas och målet är alltid att du ska vara nöjd med den lösning som du och studentombudet gemensamt arbetat fram.

Vad kan studentombudet göra?

Studentombudet kan:

  • Vara en neutral och oberoende part i kontakten med HiG

  • Hjälpa dig förstå dina rättigheter och skyldigheter som student

  • Alltid lyfta studentperspektivet i olika ärenden

  • Ge råd och stöd i ditt ärende

  • Hjälpa till vid klagomål

  • Se över om HiG följer de regler som finns i hanteringen av dina ärenden

Studentombudet kan inte:

  • Besluta eller bestämma i ditt ärende

  • Agera som överklagandeinstans för frågor vid HiGs avdelningar och/eller beslutsorgan.

  • Ta parti i ett ärende

Har du några frågor eller funderingar kontakta studentombudet