Synpunkter och klagomål

Dyker något upp som har en lite mer akut natur, än att det kan vänta till det är dags att fylla i kursutvärderingen, finns det är ”klagomålstrappa” att följa.

Första steget är att prata direkt med aktuell lärare. Känner studenten att hen inte vill ta det direkt med läraren, prata med kursansvarig.
Kommer det upp synpunkter och klagomål angående en examination och/eller dess frågor, vänder sig studenten direkt till kursexaminator.

Har studenter synpunkter och klagomål på sin utbildning i stort, är det utbildningsledaren en ska höra av sig till. Denne ska sedan ta ärendet vidare till rätt person om hen själv inte kan lösa problemet.

 

Länk till HiGs hemsida angående Synpunkter och klagomål