Vad kan studentombudet göra?

Studentombudet kan:

 • Vara en neutral och oberoende part i kontakten med HiG

 • Hjälpa dig förstå dina rättigheter och skyldigheter som student

 • Alltid lyfta studentperspektivet i olika ärenden

 • Ge råd och stöd i ditt ärende

 • Hjälpa till vid klagomål

 • Se över om HiG följer de regler som finns i hanteringen av dina ärenden

Studentombudet kan inte:

 • Besluta eller bestämma i ditt ärende

 • Agera som överklagandeinstans för frågor vid HiGs avdelningar och/eller beslutsorgan.

 • Ta parti i ett ärende

Kårexpeditionens öppettider

Måndag & tisdag: 10-13

Onsdag & torsdag: 12-15

Fredag: Stängt

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

 • Facebook
 • Instagram