Viktig information från lärosätet

Nedan hittar ni länkar till olika dokument och sidor med matnyttig information från
Högskolan i Gävle. Det kan vara bra att kolla igenom dokumenten och sidorna för att veta vilka rättigheter och skyldigheter ni har som student.

 

Examensfrågor

 

Förena föräldraskap och studier

Klagomål och synpunkter

Kurator

Policy och rutin för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Rättigheter vid HiG

Studera med funktionsnedsättning

Studievägledning vid HiG

Tentamensordning